قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10

لیست قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10  

  

قبل از خرید توصیه میگردد:

قبل از نصب توصیه میگردد:

اطلاعات مربوط به سوراخکاری فلنج ها


رنگ لیبل های لرزه گیرهای لاستیکی آما
قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10

 

تمامی قیمت ها به ریال میباشد. 

دانلود لیست قیمت نسخه چاپی PDF

mminch لیبل زرد
60° - 10bar
فلنج DIN- PN16
لیبل زرد
60° - 10bar
فلنج 150- Class
لیبل آبی
60° - 16bar
فلنج DIN- PN16
لیبل آبی
60° - 16bar
فلنج 150- Class
لیبل قرمز
90° - 10bar
فلنج DIN- PN16
لیبل قرمز
90° - 10bar
فلنج 150- Class
ترکیب قرمز و آبی
90° - 16bar
فلنج DIN-
ترکیب قرمز و آبی
90° - 16bar
فلنج 150- Class
50"200000000
65"1/2 -200000000
80"3
00000000
100"400000000
125"500000000
150"600000000
200 "800000000
250"1000000000
300"1200000000

 

قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10 قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10 قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10 قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10 قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10 قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10