نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما

       نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما

نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما
نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما

 

نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما : به منظور اعمال شرایط هر چه بهتر نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما لطفا حتما متن زیر را قبل از نصب مطالعه فرمایید.

 • قبل از نصب اطمینان یابید که لرزه گیر مورد نظر متناسب با شرایط کاری مورد نظر شما میباشد. و از نظر دما و فشار و نوع سیال با کار شما تناسب دارد.
 • نکات ایمنی را رعایت کرده و همیشه از تجهیزات ایمنی مناسب و وسایل و ابزار های استاندارد استفاده نمایید.
 • پیشنهاد میگردد برای تعیین نیروی سفت نمودن پیچ فلنج ها از جدول نیروی گشتاور سفت کردن پیچ فلنج ها ( جدول یک )  ( جدول دو ) استفاده نمایید.
 • قبل از نصب از فشار، دما ، لرزش و جابجایی ها ی سیستم اطمینان یابید.
 • تراز بودن و هم راستا بودن خطوط نصب لوله را بررسی نمایید زیرا تراز نبودن دو طرف لرزه گیر لاستیکی نسبت به هم موجب کاهش موثر حرکت و آن شده و نهایتا از عمر مفید آن میکاهد. توصیه میشود که حتما از راهنما برای حل هم راستایی استفاده نمایید.
 • مطابق آنچه در بخش تکیه گاه و راهنما بیان شد، حتما نسبت به ایجاد و ساخت تکیه گاه اقدام نمایید درغیر اینصورت نیروی عکس العمل ناشی از فشار داخلی لوله موجب خرابی لرزه گیر خواهد شد.
 • سطوح داخلی و خارجی لرزه گیر خصوصا سطوح آببندی را بازرسی نمایید تا دارای بریدگی و پارگی نباشد.
 • قبل از نصب مطمئن شوید که هیچ جسم خارجی درون بالشتک لرزه گیر وجود ندارد.
 • درهنگام جا زدن لرزه گیر بین دو فلنج میتوانید از مقدار روان کننده غیر نفتی مانند آب و صابون استفاده کنید.
 • لرزه گیر لاستیکی را با دقت تمام بین فلنج ها جا بزنید ومحل سوراخ پیچها را تنظیم نمایید.
 • اطمینان یابید که در هنگام جا زدن هیچگونه پارگی و برش و یا آسیبی به بالشتک لاستیکی نرسد. در صورت پارگی و برش هر چند جزئی از نصب لرزه گیر خودداری فرمایید.
 • تا هنگام جا زدن پیچ ها وزن لرزه گیر را با دست یا جرثقیل حمایت نمایید.
 • سوراخ فلنج مقابل میباید دقیقا با سوراخ فلنج لرزه گیر همخوانی داشته و در یک راستا قرار داشته باشد. سر پیچ ها و واشر ها را حتما از طرف فلنج نگهدارنده لرزه گیر نصب نمایید بطوریکه مهره بر روی سطح خارجی فلنج مقابل بسته شود.
 • عدم استفاده از واشرفولادی زیر پیچها احتمال بروز نشتی را افزایش میدهد.
 • در بخش قبل ، جدول نیروی اسمی گشتاور مورد نیاز برای سفت نمودن پیچ ها درج گردیده است که میتوانید از آن برای سفت نمودن پیچها استفاده نمایید. ولی ضروری است که پیچ ها را تا آببندی کامل سفت نمایید بطوریکه نهایتا فاصله بین فلنج نگهدارنده لرزه گیر و فلنج مقابل به یک اندازه بوده موازی هم باشند.
 • بیاد داشته باشید که پیچ ها میباشد بصورت ضربدری و روبروی هم سفت شوند.
 • در صورتیکه از فلنج های نوع سطح برجسته Raised Face استفاده مینمایید توجه داشته باشید که سطح برجسته این نوع فلنج ها نباید بیش از 1.6 میلیمتر باشد.
 • پس از نصب مراقب باشید که سفت نمودن پیچها موجب تحت تنش قرار گرفتن و یا چرخش بالشتک لرزه گیر نشده باشد، زیرا این سهل انگاری عمر لرزه گیر را تا ½ کاهش داده و مانع از درست کار کردن لرزه گیر میگردد.
 • مهارهای لرزه گیر باید متناسب با حرکتی که لرزه گیر بر اساس آن طراحی شده است نصب گردد در غیر اینصورت مانع موثری برای حرکت های محوری و جانبی لرزه گیر خواهد بود.
 • در صورتی که لرزه گیر حرکت محوری مثبت داشته باشد باید مهره های مهار از سمت بیرون فلنج نگهدارنده بالشتک به پشت فلنج مقابل محکم شوند تا از انتقال تراست یا نیروی عکس العمل جلوگیری شود. مهره های مهار در این حالت از سمت داخل لرزه گیر باید آزاد بوده تا لرزه گیر
 • آزادانه لرزش ها را جذب نموده و حرکت جمع شدگی را انجام دهد.
 • اکیدا از سفت نمودن پیچ ها به اندازهای که سطوح سخت دو فلنج با یکدیگر تماس پیدا کنند خودداری نمایید.زیرا این امر آببندی را کاملا مختل مینماید.
 • بازرسی ها دوره ای حتما باید مطابق دستورالعمل های مربوطه انجام گردد و هر از گاهی نسبت به آچار کشی مجدد فلنج ها اقدام نمایید.

            شرایط نگهداری و انبارش: 

 • لرزه گیرهای لاستیکی حتما میباید در قسمتی از انبار که دارای جای نسبتا خشک، تاریک و خنک میباشد نگهداری شوند.
 • از قرار دادن لرزه گیرهای لاستیکی در مجاور تجهیزاتی مانند مدارهای برق فشار قوی، موتورهای الکتریکی با قدرت بالا که اوزن تولید میکنند خوداری نمایید.
 • انبار کنید رو به پایین بر روی یک پالت و یا پلت فرم های چوبی پشتیبانی می شود.آیا سایر آیتم های سنگین را در بالای یک درز انبساط ذخیره نمی کند.
 • فلنج ها را از طرف محل آببندی بر روی پالت چوبی قرارداده و از قرار دادن اقلام سنگین بر روی آن خودداری نمایید. این کار موجب بهم ریختکی شکل لرزه گیرلاستیکی شده و موجب کاهش حرکات آن خواهد شد.
 • در شرایط ایده آل انتظار میرود طول عمر لرزه گیر حداقل پنج سال باشد.
 • چنانچه شرایط نگهداری در انبار سر پوشیده فراهم نمیباشد، لرزه گیرلاستیکی حتما باید روی یک پالت چوبی گذاشته شود و روی آن با یک پوشش ضد آب و ضخیم که مانع نفوذ نور خورشید باشد پوشانیده شود. لرزه گیر نباید به هیچ عنوان با زمین تماس پیدا کند.

نکات مهم و کاربردی:

 • روی لرزه گیرهای لاستیکی نباید به هیچ عنوان عایق شود. چنانچه این امر ضروری است میباید بگونه ای انجام شود که امکان بازرسی دوره ای پیچها و مهار ها وجود داشته باشد.
 • نباید در نزدیکی لرزه گیرهای لاستیکی جوشکاری انجام شود و یا حتی الامکان نباید اجازه داد تا از لرزه گیر لاستیکی جریان برق با آمپراژ بالا عبورنماید. تا آنجا که امکان دارد میباید اتصال جوشکاری نزدیک به انبر نصب شود. زیرا این امر موجب خشکی زودرس لرزه گیرشده و در دراز مدت انعطاف خود را از دست میدهد.
 • در صورتی که لرزه گیر در شرایط محیطی باز نصب میگردد استفاده از پوشش محافظ مخصوص موجب طول عمر بالشتک لاستیکی خواهد شد.
 • قبل از راه اندازی سیستم بررسی نمایید که سر پیچهای فلنج ها با بدنه بالشتک لاستیکی تماس نداشته باشد.
 • به هیچ عنوان وزن خطوط لوله نباید بر روی بالشک لرزه گیرقرار گیرد زیرا موجب بهم ریختگی آرایش سازه شده و آن را تحت تنش برشی قرار میدهد. حتما وزن خط لوله میباید توسط تکیه گاه ها مهار شود.
 • هنگام نصب لرزه گیر باید از کشیدگی و یا جمع شدگی بیش از حد آن جلوگیری شود زیرا این امر به بالشتک آسیب میرساند.
 • از رنگ آمیزی بالشتک لاستیکی جدا پرهیز نمایید زیرا آن را دچار فرسودگی زود رس مینمایید.

نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما  نصب ، نگهداری و انبارش لرزه گیرهای لاستیکی آما