نیروی عکس العمل یا Thrust لرزه گیرهای لاستیکی

نیروی عکس العمل یا Thrust لرزه گیرهای لاستیکی

نیروی عکس العمل یا Thrust لرزه گیرهای لاستیکی : استانداردهای طراحی و ساخت :

مدیریت تضمین کیفیت مطابق با استاندارد ISO 9001-2008

  • دستورالعمل و رویه های آزمون مطابق با DIN 480
  • علامت و نشان گذاری مطابق با DIN 4809
  • سوراخکاری فلنج ها مطابق با EN1092-1 PN6, PN10, PN16, PN 25 … or ASME B16.5 ASA150, ASA 300
  • لرزه گیرهای لاستیکی مطابق با بند 3-15 دستورالعمل تجهیزات تحت فشار اروپا(PED 97/23/CE)   مصوبه پارلمان اروپا ، شامل این دستورالعمل نمیشوند.

لرزه گیرهای لاستیکی قطعات انعطاف پذیری هستند که خشکی و سختی سیستم های خطوط لوله را برطرف مینمایند. یک لرزه گیر لاستیکی در برابر نیروی عکس العمل حاصل از فشار داخلی لوله ها و اتصالات که Reaction Force   نامیده میشوند مانند یک پیستون عمل مینماید. چنانچه این فشار ها مهار نشوند منجر به شکست و آسیب زدن به سیستم لوله کشی میگردند.

بمنظور جلوگیری از این آسیب ها لوله ها میباید توسط تکیه گاه ها و راهنما هایی بدرستی و دقت به زمین متصل شوند که مانع از حرکت ناخواسته آنها گشته و این حرکات و جابجایی های ناشی از “نیروی عکس العمل” دقیقا به قطعه لاستیکی منتقل شوند.

Thrust یا همان نیروی عکس العمل ناشی از فشار داخلی   یک   لرزه گیر لاستیکی ، مطابق با فرمول زیر محاسبه می گردد :

 

Fr (N) = P (kg/cm2) x A (cm2) x 10

Fr =Reaction Force

P = Pressure (Maximum Working Pressure and

Testing Pressure must be considered)

A = Effective cross sectional area

دیگر  نیروهای عکس العمل:

    • نیروهای واکنش ناشی از مقاومت ذاتی که موجب حرکت اتصالات میگردند  از طریق سفتی یا نرمی اتصالات به طور معمول برای نیروهای خطی بصورت نیوتون بر میلیمتر و برای نیروهای چرخشی بصورت نیوتن متر محاسبه میگردند.
    • نیروهای واکنش ناشی از ایجاد اصطحکاک راهنما های در تماس با لوله.

 

نیروی تراست Thrust

 

نیروی عکس العمل یا Thrust لرزه گیرهای لاستیکی
نیروی عکس العمل یا Thrust لرزه گیرهای لاستیکی

 

 

همانطور که تصاویر بالا ملاحظه مینمایید نیروی حاصل از تراست موجب خم شده دو سر لوله ها به طرفین شده است.

در زیر نیز یک فیلم واقعی از عملکرد یک لرزه گیر بدون مهار را مشاهده مینمایید که چگونه تراست موجب انتقال نیرو به خط لوله میگردد. ضمنا دامنه و اندازه نوسان لرزه گیر در فیلم در حد تعیین شده توسط تولیده کننده میباشد. در غیر اینصورت میباید ازمیل های مهار استفاده شود.