شرایط گارانتی لرزه گیرهای لاستیکی آمـا
شرایط گارانتی لرزه گیرهای لاستیکی آمـا

 

شر ایط گارانتی لرزه گیرهای لاستیکی آمـا

شرایط گارانتی لرزه گیرهای لاستیکی آمـا

شامل می شود:

شرایط گارانتی لرزه گیرهای لاستیکی آمـا® : در صورت استفاده صحیح از لرزه گیر و تجهیزات مربوطه، تحت شرایط عادی و کاربرد معمول که در دستورالعمل نصب، نگهداری و بهره برداری  آمـا®   و  نیز رنگ بندی محصولات  نوشته شده  تمامی محصولات به مدت  10 سال از تاریخ تحویل ضمانت خواهد شد.

 • موارد ضمانت شامل فلنج لرزه گیر و بالشتک لاستیکی و میله های مهار خواهد بود.
 • تحمل فشار بالشتک لاستیکی تا فشار و دمای اسمی مجاز مندرج بر روی برچسب های حرارتی آن ضمانت میگردد.
 • گارانتی رنگ فلنج های لرزه گیر در صورتیکه در هنگام نصب بر اثر ضربه شدید جسم سخت آسیب ندیده باشد به مدت 10 سال بر قرار میباشد.
 • گارانتی هر گونه شکستگی در فلنج های لرزه گیر.
 • تمامی میله های مهار این شرکت آبکاری گالوانیزه شده و از تاریخ نصب به مدت 10 سال در برابر زنگ زدگی ضمانت میگردد. به شرطی که آب مستقیم و مداوم بر روی آن نریخته باشد. آبکاری های از نوع گرم/ سرد  میباشد (بر اساس اطلاعات فاکتور فروش) .
 • پوشش آبکاری سرد به مدت 5 سال در برابر رطوبت محیط موتور خانه/ تاسیسات مرکزی ضمانت میگردد.
شرایط گارانتی لرزه گیرهای لاستیکی آمـا®
شامل نمیشود: 
 • گارانتی در شرایط غیرعادی شامل هرگونه اتفاقی که در اثر عوامل خارجی نظیر زلزله، آشوب، آسیب دیدگی عمدی و پارگی های ناشی از برخورد اشیاء برنده و تیز و یا استفاده نا صحیح باشد را شامل نمیشود.
 • هرگونه شکایت بابت محصول یا قطعات معیوب که تحت پوشش این ضمانت‌نامه است به محض رویت و کشف آن می‌بایست مکتوب شود و به اطلاع شرکت رسانده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
 • چنانچه  محل نصب و استفاده لرزه گیر و تجهیزات مرتبط، با کاربری لرزه گیر مطابقت نداشته باشد.
 • تعهدات شرکت درخصوص مفاد این ضمانت‌ نامه تنها محدود به ارایه/ ارسال محصول مشابه میباشد.
 • هر گونه هزینه حمل و نقل و دستمزد.
 • در صورتی که طبق نظر کارشناس فنی شرکت  مشکل یا خرابی ایجاد شده از سوی خریدار باشد.
 • در شرایط تست که در آن فشاری بیش از فشار کاری مجاز و ضوابطی مغایر با وضعیت مورد تایید شرکت اعم از ضربه زدن، نصب غلط، استفاده نادرست،مشخص شده باشد. بروز چنین اتفاقی شرایط ضمانت‌نامه را فسخ می‌کند.
 • انجام اسید شویی های غیر استاندارد سالیانه که به منظور پاک نمودن و جرم زدایی لوله ها انجام میگردد موجب آسیب و کاهش عمر لرزه گیر لاستیکی خواهد شد.
 • هرگونه خرابی که طبق تشخیص شرکت در اثر سهل‌انگاری، حادثه، انبارداری نامناسب و یا دستکاری توسط افراد غیرمجاز صورت گیرد مشمول این ضمانت‌نامه نمی‌شود.