ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10

ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10 که بصورت روتین تولید میگردند برای دسترسی هر چه بهتر در اختیار مصرف کنندگان و مشتریان محترم قرار گرفته که اطلاعات فنی لرزه گیرهای  لاستیکی جهت بهره برداری و یا تعویض مورد استفاده کاربران قرار گیرد. . همانطور که قبلا نیز اشاره شد، این ابعاد بصورت روتین میباشند ولی در صورت درخواست و یا نیاز مشتری کلیه ابعاد و اندازه ها به درخواست مشتری تولید میگردند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای طراحی این مدل و نیز جدول نیروی لازم جهت سفت نمودن پیچ های فلنج میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

ویژگیهای طراحی مدل T10

جدول گشتاور لازم جهت سفت نمودن پیچ های فلنج 

قیمت لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10

ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10
ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10

 

بدیهی است در تمام لرزه گیرهای لاستیکی بالا رفتن درجه حرارت موجب کاهش ظرفیت مقادیر جابجایی شده و همچنین چرخه طول عمر لرزه گیر لاستیکی را کاهش میدهد. این میزان تقریبا در زیر نشان داده شده است.

مقدارکاهش مجازمقادیرجابجایی نشان داده شده نسبت به درجه حرارت:

تا 50 درجه سانتیگراد تقریبا 100 درصد

تا 70 درجه سانتیگراد تقریبا 75 درصد

تا 90 درجه سانتیگراد تقریبا 60 درصد

تمامی ابعاد ذکر شده به میلمیتر میباشند. مقادیر جابجایی مندرج تنها برای یک محورو در یک جهت میباشد مقادیر داده شده نسبت به ترکیب جابجایی ها و همزمانی آنها با یکدیگرکاهش می یابد.

ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10 که بصورت روتین تولید میگردند برای دسترسی هر چه بهتر در اختیار مصرف کنندگان و مشتریان محترم قرار گرفته که اطلاعات فنی لرزه گیرهای  لاستیکی جهت بهره برداری و یا تعویض میتوانند مورد استفاده کاربران قرار گیرند. . همانطور که قبلا نیز اشاره شد، این ابعاد بصورت روتین میباشند ولی در صورت درخواست و یا نیاز مشتری کلیه ابعاد و اندازه ها به درخواست مشتری تولید میگردند.ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10 که بصورت روتین تولید میگردند برای دسترسی هر چه بهتر در اختیار مصرف کنندگان و مشتریان محترم قرار گرفته که اطلاعات فنی لرزه گیرهای  لاستیکی جهت بهره برداری و یا تعویض میتوانند مورد استفاده کاربران قرار گیرند. . همانطور که قبلا نیز اشاره شد، این ابعاد بصورت روتین میباشند ولی در صورت درخواست و یا نیاز مشتری کلیه ابعاد و اندازه ها به درخواست مشتری تولید میگردند.

ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10