نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج T10

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج T10

نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10 : امروزه یکی از موارد مهم که در اکثر صنایع مختلف و در طراحی های صنعتی در نظر گرفته میشود تعیین یک نیروی استاندارد برا ی سفت نمودن پیچ های یک دستگاه و یا حتی یک محصول ساده میباشد.  چه بسا اغلب اوقات برای ما پیش آمده باشد که با فشار بیش از حد بر روی یک پیچ و یا یک مهره موجب شکستکی و یا خرابی و صدمه زدن به یک محصول شده باشیم.

بدین منظور و برای جلوگیری از خسارات ناشی از اعمال نیروی گشتاور بیش از حد بر روی پیچ فلنج لرزه گیرهای لاستیکی ، این شرکت سعی نموده که با استفاده از منابع و استانداردهای مربوطه نیروی گشتاور مورد نیاز جهت سفت نمودن پیچ های فلنج لرزه گیرهای لاستیکی را در طراحی های خود لحاظ نموده تا اطمینان خاطر بیشتری برای مصرف کنندگان و مشتریان خود ایجاد نماید.

نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10

جدولی را که در زیر مشاهده میفرمایید نیرو ی گشتاور لازم را جهت سفت نمودن پیچ فلنج های لرزه گیرهای لاستیکی مدل های T10  نمایش میدهد. برای دیدن جدول نیروی گشتاور لرزه گیرهای لاستیکی T20 اینجا را کلیک کنید.

 

نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10
نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10

 

نیروی گشتاور  سفت نمودن پیچهای فلنج T10 : امروزه یکی از موارد مهم که در اکثر صنایع مختلف و در طراحی های صنعتی در نظر گرفته میشود تعیین یک نیروی استاندارد برا ی سفت نمودن پیچ های یک دستگاه و یا حتی یک محصول ساده میباشد.  چه بسا اغلب اوقات برای ما پیش آمده باشد که با فشار بیش از حد بر روی یک پیچ و یا یک مهره موجب شکستکی و یا خرابی و صدمه زدن به یک محصول شده باشیم.

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج T10 : امروزه یکی از موارد مهم که در اکثر صنایع مختلف و در طراحی های صنعتی در نظر گرفته میشود تعیین یک نیروی استاندارد برا ی سفت نمودن پیچ های یک دستگاه و یا حتی یک محصول ساده میباشد.  چه بسا اغلب اوقات برای ما پیش آمده باشد که با فشار بیش از حد بر روی یک پیچ و یا یک مهره موجب شکستکی و یا خرابی و صدمه زدن به یک محصول شده باشیم.

نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10   نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10   نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10   نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10   نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10   نیروی-گشتاور-سفت-نمودن-پیچهای-فلنج-T10