نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20 :امروزه یکی از موارد مهم که در اکثر صنایع مختلف و در طراحی های صنعتی در نظر گرفته میشود تعیین یک نیروی استاندارد برا ی سفت نمودن پیچ های یک دستگاه و یا حتی یک محصول ساده میباشد.  چه بسا اغلب اوقات برای ما پیش آمده باشد که با فشار بیش از حد بر روی یک پیچ و یا یک مهره موجب شکستکی و یا خرابی و صدمه زدن به یک محصول شده باشیم.

بدین منظور و برای جلوگیری از خسارات ناشی از اعمال نیروی گشتاور بیش از حد بر روی پیچ فلنج لرزه گیرهای لاستیکی ، این شرکت سعی نموده که با استفاده از تجارب، منابع و استانداردهای مربوطه نیروی گشتاور مورد نیاز جهت سفت نمودن پیچ های فلنج لرزه گیرهای لاستیکی را در طراحی های خود لحاظ نموده تا اطمینان خاطر بیشتری برای مصرف کنندگان و مشتریان خود ایجاد نماید. برای سفت نمودن پیچ فلنج  لرزه گیرهای لاستیکی آما مدل T10  اینجا را کلیک نمایید.

جدولی را که در زیر مشاهده میفرمایید نیرو ی گشتاور لازم را جهت سفت نمودن پیچ فلنج های لرزه گیرهای لاستیکی مدل های T20  نمایش میدهد.

 

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20
نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20

 

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20

امروزه یکی از موارد مهم که در اکثر صنایع مختلف و در طراحی های صنعتی در نظر گرفته میشود تعیین یک نیروی استاندارد برا ی سفت نمودن پیچ های یک دستگاه و یا حتی یک محصول ساده میباشد.  چه بسا اغلب اوقات برای ما پیش آمده باشد که با فشار بیش از حد بر روی یک پیچ و یا یک مهره موجب شکستکی و یا خرابی و صدمه زدن به یک محصول شده باشیم.

بدین منظور و برای جلوگیری از خسارات ناشی از اعمال نیروی گشتاور بیش از حد بر روی پیچ فلنج لرزه گیرهای لاستیکی ، این شرکت سعی نموده که با استفاده از منابع و استانداردهای مربوطه نیروی گشتاور مورد نیاز جهت سفت نمودن پیچ های فلنج لرزه گیرهای لاستیکی را در طراحی های خود لحاظ نموده تا اطمینان خاطر بیشتری برای مصرف کنندگان و مشتریان خود ایجاد نماید.جدولی را که در زیر مشاهده میفرمایید نیرو ی گشتاور لازم را جهت سفت نمودن پیچ فلنج های لرزه گیرهای لاستیکی مدل های T20  نمایش میدهد.

نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20  نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20  نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20 نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20 نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20 نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20 نیروی گشتاور سفت نمودن پیچهای فلنج مدل T20