فلنج لرزه گیر، فلنج PN 6 ، فلنج فولادی، فلنج لرزه گیر لاستیکی، فلنج نشکن ، ابعاد فلنج فولادی

فلنج اریفیس Orifice Flange
فلنج اریفیس Orifice Flange فلنج اریفیس Orifice Flange   بصورت گسترده در ارتباط با اریفیس مترها که برای اندازه گیری میزان جریان مایعات و گازها استفاده میگردد کاربرد دارد. آنها اساسا مانند فلنج های گلودار ، فلنج های اسلیپان و فلنج های رزوه ای میباشند؛ باستثناء شعاع آن و سوراخ ...
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40 فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40 PN40 ابعاد فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25 فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25 PN25  ابعاد فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 PN 6
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 PN 6 جداول ابعادی زیر مطابق با استاندارد EN 1092-1  و با فشار اسمی های اسمی ذیل قابل ارایه میباشد. PN-6  ابعاد فلنج لرزه گیر لاستیکی مطابق استاندارد EN 1092-1
ادامه مطلب