اتصالات انعطاف پذیر، لرزه گیرهای فلزی، لرزه گیر، لرزه گیر آکاردئونی ،

اتصالات انعطاف پذیر – لرزه گیرهای فلزی
اتصالات انعطاف پذیر – لرزه گیرهای فلزی اتصالات انعطاف پذیر – لرزه گیرهای فلزی – استفاده از اتصالات انعطاف پذیر تاثیر مشهودی در کاستن از نیروهای وارد بر خطوط لوله در اثر انقباض و انبساط و همینطور تاثیرات مخرب ناشی از عوامل محیطی و یا ارتعاشات دستگاه ها دارند. ...
ادامه مطلب