استحکام کششی پیچ
استحکام کششی پیچ استحکام کششی پیچ – بطور خلاصه کشش پیچ ؛ نوعی کشیدن مستقیم محوری پیچ به منظور دستیابی به بارگذاری اولیه میباشد. و از مزایای آن میتوان به عوامل زیر اشاره کرد: خطاهای بوجود آمده ناشی از اصطحکاک از بین میروند. نیروهای هیدرولیکی ساده جایگزین عوامل گسترده ...
ادامه مطلب