لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10

لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10

لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10 : لرزه گیرهای مدل T10 آمــا® دارای فلنج گردان بوده و بصورت بلادری ازسایز DN 50 الی 300 DN تولید میگردند.

فشار اسمی این لرزه گیرها 10تا 16 Bar بوده و مطابق استاندارد تا 1.5 برابر فشار اسمی تحت آزمون هیدرو استاتیک قرار میگیرند.

دامنه تحمل فشار و حرارت هر یک از لرزه گیرهای لاستیکی آمــا® توسطبرچسبهای با دوام حرارتی بر روی بدنه لرزه گیر حک شده است.تمامی لرزه گیرهای لاستیکی آمــا® توسط لایه های بافت مخصوص تقویت شده ، که آن را برای تحمل فشار و دمای طراحی شده آماده سرویس میسازد. هر دولبه بالشتک لاستیکی نیز با حلقه های فولادی مسلح گردیده که یک سطح آببندی مناسب و قابل اطمینانی را برای انواع سیالات و گازها فراهم مینماید. توضیح است که این لرزه گیرها در هنگام نصب نیازی به واشربین فلنج هابرای آببندی ندارند.

لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10
لرزه گیرهای لاستیکی مدل T10

هنگام استفاده لرزه گیر در فشار منفی ( خلاء) ؛ جهت جلوگیری از چروک خوردن و جمع شدگی بالشتک لرزه گیر، حتما از رینگ خلاء استفاده کنید.درصورت سفارش لرزه گیرهای لاستیکی دو قوس و یا چند  قوس و یا بدون قوس تو پر نیز تولید میگردند که جابجایی محوری آنها نسب به قوس معمولی50 درصد کمتر از مقادیرمندرج در جدول مربوطه میباشد.سوراخکاری فلنج ها بر اساس استاندارد های رایج ایران یعنی DIN,ANSI,انجام میگیرد ولی سایر استانداردها نیز به صورت سفارشی تولید میگردند.

طول کلی تمامی این مدل ها 130 میلیمتر میباشد.

Vacuum Ring03

هنگام استفاده لرزه گیر در فشار منفی ( خلاء) ؛ جهت جلوگیری از چروک خوردن و جمع شدگی بالشتک لرزه گیر، حتما از رینگ خلاء استفاده کنید.درصورت سفارش لرزه گیرهای لاستیکی دو قوس و یا چند  قوس و یا بدون قوس تو پر نیز تولید میگردند که جابجایی محوری آنها نسب به قوس معمولی50 درصد کمتر از مقادیرمندرج در جدول مربوطه میباشد