ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی مدل T20

مصرف کنندگان و مشتریان محترم جهت دسترسی به ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی و  اطلاعات فنی و مهندس و بهره برداری و یا تعویض میتوانند از جدول ابعادی زیر استفاده نمایند . همانطور که قبلا نیز اشاره شد، این ابعاد بصورت روتین میباشند ولی در صورت درخواست و یا نیاز مشتری کلیه ابعاد و اندازه ها به درخواست مشتری تولید میگردند.

ابعاد لرزه گیرهای لاستیکی T20

بدیهی است در تمام لرزه گیرهای لاستیکی بالا رفتن درجه حرارت موجب کاهش ظرفیت مقادیر جابجایی شده و همچنین چرخه طول عمر لرزه گیر لاستیکی را کاهش میدهد. این میزان تقریبا در زیر نشان داده شده است.

مقدارکاهش مجازمقادیرجابجایی نشان داده شده نسبت به درجه حرارت:

تا 50 درجه سانتیگراد تقریبا 100 درصد

تا 70 درجه سانتیگراد تقریبا 75 درصد

تا 90 درجه سانتیگراد تقریبا 60 درصد

تمامی ابعاد لرزه گیر های لاستیکی ذکر شده به میلمیتر میباشند. مقادیر جابجایی مندرج تنها برای یک محور و در یک جهت میباشد مقادیر داده شده نسبت به ترکیب جابجایی ها و همزمانی آنها با یکدیگرکاهش می یابد.